Uvjeti prijema štićenika u JU CROPS

Slika
Prethodni uvjet za kandidata za rehabilitaciju u JU CROPS Smoluća jeste završeni medicinski tretman detoksikacije. Ukoliko ovaj preduvjet ne može biti ispoštovan, zahtijeva se ambulantno liječenje i tretman fizičkog odvikavanja od droga. Ukoliko se ne mogu provesti dva navedena tretmana, od osobe se zahtijeva da se apstinencija uspostavi u kućnim uslovima, uz nadzor roditelja/staratelja 5 dana prije ulaska u Centar. 

Posebni uslovi podrazumijevaju da osoba pri ulasku u Centar ima osnovnu medicinsku dokumentaciju, a tiče se nalaza općeg psihofizičkog stanja, s posebnim osvrtom na nalaz neuropsihijatra, zatim urađene markere na bolesti hepatitis A,B,C i HIV, kao i negativan screening test na droge.Centar pruža usluge pomoći budućim štićenicima u pribavljanju navedene medicinske dokumentacije.

Centar je otvoren za sve kandidate motivirane da rehabilitaciju provedu u njemu i po njegovom programu, sa cijelog područja Bosne i Hercegovine i iz drugih zemalja i sredina.
0 0