Duhovna terapija

Slika

Suština religijskog shvatanja duhovnosti je težnja za postizanjem što većeg stepena moralnosti i jačanje snage duhovnog zadovoljstva u svim porama života.

Duhovna terapija u Centru sublimira težnju za duhovnim i moralni napretkom štićenika. Ovdje je duhovnost određena religijskim stajalištem, a cilj je da se provođenjem duhovne terapije u procesu rehabilitacije osigura štićeniku da pronađe smisao života, da bude zadovoljan sobom i svojim životom, da u svoj stil života uvede smisao i raspored, da mu dan ne bude određen stalnom i neizvjesnom borbom između života i smrti i sl. Duhovna terapija omogućava pravilnu organizaciju života i uspješno odvikavanje od svih poroka koji se svakodnevno nude. Ova terapija pomaže da štićenik u svoj vrijednosni sistem unese stavove i poglede na život koji će mu pomoći da se potpuno rehabilitira i da spriječi ponovno uzimanje narkotika (recidiv).

Duhovnom terapijom se omogućava štićenicima uvid u osnove religijskog učenja, prihvatanje i poštivanje religijskih načela i organizacije života prema tim načelima. Cilj ove terapije je organizacija života prema pravilima religije. Istovremeno, primjenjujući takav način života, štićenici upoznaju potpuno novu organizaciju i stil vođenja života, u kome je unaprijed određeno što je dozvoljeno, a što nije, što je potrebno činiti da bi se postigla životna harmonija i zadovoljstvo, a čega bi se trebalo kloniti da bi se izbjegao neuspjeh i nezadovoljstvo u životu. Prakticiranjem svih odrednica duhovne terapije omogućava se lakša rehabilitacija.

0 0

Obilježavanje 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv bolesti ovisnosti

Ovisnost

Izložba radova korisnika JU CROPS u saradnji sa JU BKC Tuzlanskog kantona

Video

Droga-kraj slobode... (ispovijest bivšeg ovisnika)

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 27/06/2019

Radni sastanak sa Općinskim načelnikom dr.sc. Edinom Delićem

Kalendar