Centar

Slika

 

Javna ustanova Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) osnovan je 24. avgusta 2004. godine. Osnivač je Islamska zajednica u BiH.  Od 2013. godine ustanova odlukom skupštine Tuzlanskog kantona postaje Javna ustanova.

U kratkom periodu svoga djelovanja, uspio se razviti u Centar s potrebnom infrastrukturom (prostori i oprema su adekvatni za sve predviđene aktivnosti) i ljudskim resursima.

Od samog početka je uspostavljena čvrsta saradnja sa Zavodima za bolesti ovisnosti Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona kao i sa Univerzitetskim kliničkim centrom u tuzli.

Centar je otvoren za sve dobronamjerne posjetioce koji se žele družiti sa štićenicima. Takve su posjete važne i zbog razbijanja stigme  s ovisnika da su neprilagođeni i opasni za okolinu.

JU CROPS je otvoren za saradnju s drugim institucijama koje se bave problemom ovisnosti i preodgojem mladih osoba.

Smještaj i boravak štićenika u Centru je BESPLATAN.

0 0