Radno okupaciona terapija

Slika
Ova terapije podrazumijeva cjelodnevnu organizaciju radnih aktivnosti u Centru. Grupe štićenika dobivaju različita radna zaduženja u toku dana i od njih se očekuje adekvatno, racionalno i, prije svega temeljito ispravno i odgovorno obavljanje svih aktivnosti. cilj ove terapije je navikavanje štićenika na život ispujen obavezama, na stil života koji podrazumijevaposeban red i organizaciju radnih navika, potrebnih za strvaranje normalnih uvjeta za život.

Radno-okupaciona terapija u prvom dijelu rehabilitacionog procesa omogućava štićenicima da u svakodnevnim radnim aktivnostima pokušaju zaboraviti periode konzumiranja narkotika. Posebno je važno u prvom dijelu rehabilitacionog procesa kod štićenika promijeniti način razmišljanja, od onog koji je bio usmjeren samo na pronalaženje i konzumiranje narkotika do razmišljanja o zadovoljavanju svakodnevnih normalnih potreba.

Kasnije, ova terapija dobiva drugu dimenziju: navikavanje štićenika na život u kojem postoje radne navike, obaveze, na potrebu poštivanja određenog reda u odnosu na organizaciju svakodnevnog života.

Ovom terapijom se omogućava i da štićenici nauče poslove koje nisu radili, primjenjive i korisne po izlasku iz Centra i povratku u radno i životno okruženje.
0 0

Obilježavanje 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv bolesti ovisnosti

Ovisnost

Izložba radova korisnika JU CROPS u saradnji sa JU BKC Tuzlanskog kantona

Video

Droga-kraj slobode... (ispovijest bivšeg ovisnika)

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 27/06/2019

Radni sastanak sa Općinskim načelnikom dr.sc. Edinom Delićem

Kalendar