Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Realizacija projekta toplotnih pumpi u JU CROPS

 

07.10.2021 08:44
Slika
 

Tokom mjeseca septembra 2021 godine u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama  uspješno je realizirana druga zsavršna faza projekta nabavke i ugradnje toplotnih pumpi / voda – zrak ) sa pratećom opremom i radovima.

Ovim projektom završena je  zamjene starog sistema grijanja zbog njegove dotrajalosti i bolje snabdijevanje toplotnom energijom u dva objekta koje koriste korisnici naših usluga.

Projekat je sufinansiran od strane Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice.

Benefiti koji su ostvareni realizacijom projekta su smanjenje štetnih gasova i poboljšan kvalitet zraka u neposrednom okruženju Centra, prestanak korištenja uglja i ogrijevnog drveta za grijanje, povećanje efikasnosti proizvodnje toplotne energije za grijanje, smanjenje troškova za grijanje kao i promocija dobre prakse za grijanje i stvaranje preduslova za upostavljanje jednog održivog modela za podršku zamjene necertificiranim kotlovima i pećima.

Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Federalnom ministarstvu za raseljene osobe i izbjeglice na čelu sa gosp. dr. sci. Edinom Ramićem što su prepoznali ovaj projekat ,s obzirom da smo imali ogromnu potrebu za izradu novog sistema za grijanje zbog dotrajalosti postojećeg, te boljeg snabdijevanja toplotnom energijom objekta u kojem konstantno borave korisnici naših usluga koji dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a veliki broj njih iz reda povratničke populacije
0 0