Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radno-okupaciona terapija

kao segment rehabilitacije ovisnika i psihoaktivnim supstancama.

02.06.2019 17:24
Slika
 
Program CROPS-a između ostalih vidova terapije predviđa radnu terapiju. Radna terapija se najvećim dijelom odvija u sektoru poljoprivrede. Od poljoprivrednih djelatnosti u Centru su zastupljeni skoro svi vidovi poljoprivredne proizvodnje : 1. Ratarska proizvodnja ( kukuruz, krompir ) ; 2. Voćarska proizvodnja ( voćnjak, jagodnjak, malinjak ) ; 3. Povrtlarska proizvodnja ( crveni i bijeli luk, salata, paradajz, krastavci, kivano itd. )
Kao poseban segment povrtlarske proizvodnje jeste proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru - plastenićka proizvodnja  ( 600 kvadrata ).
Ne treba posebno naglašavati značaj radno-okupacione terapije u procesu rehabilitacije ovisnika, jer je to u više navrata već činjeno, jedino što ovom prilikom želimo naglasiti da je ovaj vid terapije komplementaran drugim vidovima koji se primjenjuju u Centru Smoluća, te da ga se osjećajem mjere treba i dalje primjenjivati.
Poljoprivredna djelatnost prilagodiva je za radnu terapiju iz više razloga.
Prvi razlog je zemljište koje je kao resurs prisutno svugdje oko nas, tako da se poljoprivredna proizvodnja može organizovati bez većih početnih ulaganja.
Drugi razlog je što se korisnici relativno lahko uklapaju u proces proizvodnje bez posebne obuke, najčešće su dovoljna samo jednostavna uputstva.
Treći razlog je što proizvode dobivene u procesu proizvodnje koristimo u samom Centru, a  što je veoma bitno za krhko zdravlje naših korisnika jer je to potpuno prirodna i organska hrana bez ikakvih hemikalija.
Četvrti razlog je što je poljoprivredna proizvodnja biološka proizvodnja, gdje su korisnici prisutni od početka procesa proizvodnje ( od sjetve, sadnje, pa do berbe i žetve ). Samim boravkom u centru korisnici mogu da prate proces rasta i razvoja biljaka sve do berbe ili žetve u kojoj neposredno učestvuju, tako korisnici spoznaju svrhu svog rada, pogotovo kada se radi o proizvodnji koja se uspješno privede kraju.
Zbog svega navedenog Centar će ovakav vid radno-okupacione terapije i proizvodnje i dalje njegovati te u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima proširivati.
0 0