Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radna posjeta JZU Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona

 

14.06.2023 09:08
Slika
 

S obzirom da nam se bliži Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga ( 26.06. ), na poziv JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona predstavnici JU Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj posjetili su dana 13.06.2023 navedeni Zavod i održali radni sastanak sa direktorom Zavoda, prim. mr. sci. Amir dr. Čustovićem i njegovim saradnicima.

Tokom radnog sastanka razgovarano je o rezultatima stručne saradnje, problemima sa kojima se susreću ove dvije ustanove te smjernicama dalje saradnje koja je neophodna kako bi se unaprijedio rehabilitacijski proces zajedničkih pacijenata-korisnika koji dolaze na program rehabilitacije upućeni iz Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona u JU CROPS.

Glavni smisao koji saradnja ove dvije ustanove ima, sadržan je u  postizanju dugoročne apstinencije pacijenata-korisnika, poboljšanja kvaliteta  njihovog života i života njihovih porodica te dobiti za društvenu zajednicu, koja se mjeri višestrukim profitom, naspram štete koja nastaje izostankom njihovog  liječenja i rehabilitacije.

Osnovni  koncept izuzetno kompleksnog tretmana ovisnika,obavezno podrazumijeva ozbiljan multidisciplinarni pristup, od prve  faze medicinskog tretmana do krajnjih faza rehabilitacije i resocijalizacije u terapijskim zajednicama.On treba da bude izbor svakog ovisnika, jer se time omogućava njegov dugoročni oporavak, pri čemu je svakako  neophodna podrška cjelokupnog sistema od lokalnog do državnog nivoa, kako bi se stvorili uslovi za potpunu reintegraciju u društvenu zajednicu kroz programe podrške zapošljavanja ove populacije nakon povratka sa procesa liječenja i rehabilitacije.

Nakon radnog sastanka Stručni tim JU CROPS održao je edukativnu prezentaciju  pacijentima Odjela za stacionarni tretman Detoks koji su imali priliku da se upoznaju sa predstavnicima i radom samog Centra.

Na kraju direktor Zavoda prim. mr. sci. Amir dr. Čustović uručio je zahvalnicu predstavnicima Centra za uspješnu zajedničku saradnju i iskazano je obostrano zadovoljstvo i otvorenost za sve buduće zajedničke aktivnosti.

Ovim putem zahvaljujemo se Zavodu na posjeti, ugodnom druženju sa njihovim prestavnicima i radujemo se budućim zajedničkim projektima i saradnji na postizanju zajedničkih ciljeva.

0 0