Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radionice prevencije ovisnosti

Održane radionice za učenike završnih razreda u JU Osnovna škola "Kalesija", JU Osnovna škola "Lukavac grad" Lukavac i JU Osnovna škola Tojšići

19.10.2020 06:42
Slika
 
Od 10.10.2020 godine do 18.10.2020 godine za učenike završnih rareda u tri osnovne škole sa područja Tk održane su radionice prevencije ovisnosti koje su održali predstavnici JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u saradnji sa Crvenim križom Tk.
Radionice su održane u JU Osnovna škola "Kalesija", JU Osnovna škola "Lukavac grad" Lukavac i JU Osnovna škola Tojšići.
Cilj posjete je bio da se učenici zajedno sa svojim nastavnicima upoznaju sa posljedicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci ali i posljedicama drugih vrsta ovisnosti ( kockanje, video igre,mobiteli i dr. )

Tokom održavanja radionica uposlenici centra posebnu pažnju posvetili su ranom otkrivanju koje je od ključne važnosti u sprječavanju da se eksperimentisanje s različitim psihoaktivnim sredstvima-duhanom, alkoholom, drogama te druga rizična ponašanja pretvore u ovisnost.

Djelatnost JU CROPS-a je raznolika i proteže se od rada sa omladinom koja su rizična ili eksperimentišu sa sredstvima ovisnosti, njihovim porodicama, odličnom saradnjom sa osnovnim i srednjim školama na području Tk i šire, Centrima za socijalni rad, Klinikom za psihijatriju UKC-a Tuzla  kao i drugim zdravstvenim ustanovama pa do testiranja na droge, tretmana i rada sa ovisnicima i kontrole apstinencije ili farmakoterapije.

Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Crvenom Križu TK koji je aktivno učestvovao i profesionalno odradio svoj dio posla.
0 0