Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radionica "prevencija ovisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod djece i mladih "

Uposlenici JU CROPS posjetili JU Elektro mašinsku školu Lukavac

03.11.2022 10:45
Slika
 
Uposlenici JU CROPS zajedno sa volonterima i korisnicima Centra su dana 03.11.2022 godine posjetili JU Elektro mašinsku školu Lukavac s ciljem prevencije ovisnosti i zloupotrebe PAS u okviru svojih aktivnosti koje sprovode tokom čitave godine na području osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.
Zloupotreba droga i ovisnost o drogama predstavlja jedan od ozbiljnih drštvenih i zdravstvenih problema sa kojima se susrećemo u današnjem vremenu. U prilog tome govori i činjenica da prema podacima WHO preko 200 miliona ljudi u svijetu zloupotrebljava ili je zavisno od droge što samo po sebi govori da upotreba droga ima pandemijski karakter.
Prevencija ovisnosti kao jedan proces koji za svoj cilj ima stvaranje uslova koji će omogućiti i podstaknuti mlade ljude da se formiraju kao stabilne individue sa formiranim i učvršćenim prosocijalnim oblicima ponašanja predstavlja važan segment rada i djelovanja JU CROPS Smoluća. 
Ako uzmemo u obzir da uživanje droge dovodi do ozbiljnih zdravstvenih i psihičkih promjena i do izrazito promijenjenog ponašanja koje je podređeno nabavci droge i ovisničkom stilu življenja, a vrlo često i u sukobu sa zakonom, dolazimo do spoznaja da je prevencija ovisnosti ključan faktor u borbi protiv ovisnoti, te da je uvijek " bolje spriječiti nego liječiti ".
Tokom posjete i održane radionice posebna pažnja je skrenuta na štetne efekte i zloupotrebu nargila tzv. " šiša" koja je sve više zastupljenija mešu mladima širom svijeta pa tako i u našoj zemlji.
Sve više je naše djece i omladine kojima nargila postaje način zabave ali nisu dovoljno osviješćeni šta je to nargila i kakve opasnosti tj. rizike nosi sa sobom.
Također,učenici i njihovi profesorici su imali priliku da se upoznaju sa životom naših korisnikla, da poslušaju životne ispovijesti  momaka koji su bili suočeni sa propašću svoga života, dodirnuli dno, kako sami ističu, i uspjeli da smognu snage i donesu odluku da spasu ostatak svog života.  
Nakon prezentacije učenici su imali priliku da postavljaju pitanja, na koja su dobijali odgovore bitne za život, bitne za njihove mlade godine i šta znači ovisnost.
0 0