Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Preventivne aktivnosti za učenike devetih razreda u JU Druga osnovna škola Gračanica

 

28.12.2023 15:06
Slika
 

Dana 28.12.2023 godine u JU Druga osnovna škola Gračanica održano je predavanje i radionica za učenike devetih razreda, na temu "Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim supstancama". Predavači su bili predstavnici JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Nakon predavanja uslijedio je i interaktivni dio u kojem su aktivnu ulogu imali učenici koji su prisustvovali navdenom predavanju i radionici..

Cilj ove edukacije bio je da učenici steknu jasniju sliku o štetnom uticaju psihoaktivnih supstanci na psihofizičko zdravlje i kvalitet života.

Centar pored svojih redovnih aktivnosti aktivno učestvuje na preventivnim edukacijama i vrlo rado se odaziva na pozive naših škola kako bi skrenuli pažnju i educirali naše učenike o štetnim posljedicama eksperimentisanja i zloupotrebe PAS.

Dobro osmišljeni preventivni programi predstavljaju jednu od najvažnijih stepenica u borbi protiv bolesti ovisnosti.

0 0