Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Prevencija ovisnosti u JU Osnovna Škola Prokosovići i JU Osnovna škola "Poljice"

 

04.11.2022 10:58
Slika
 

Ovisnost je psihičko, a ponekad i fizičko stanje, koje podrazumijeva promjene ponašanja i druge promjene, te uključuje neodoljivu želju za uzimanjem sredstva ovisnosti, stalno ili povremeno, u namjeri da se doživi psihičko dejstvo ili da se izbjegne neugoda zbog neuzimanja sredstva ovisnosti.

Iako ovisnost najčešće povezujemo sa upotrebom supstanci koje mogu biti legalne ili ilegalne, nauka i praksa pokazuju da se ovisnost danas sve češće manifestuje kroz ovisnička ponašanja, koja, također, mogu imati štetne i ozbiljne posljedice po zdravlje i socijalno funkcionisanje ovisnog lica. Ovisnička ponašanja uključuju: kockanje, ovisnost o internetu, ovisnost o kompjuterskim igricama, ovisnost o kupovanju, ovisnost o poslu, te ovisnost o drugim ponašanjima koja izmaknu kontroli.

Da bi se uticalo na smanjenje broja omladine koja će početi koristiti sredstva ovisnosti, potrebno je provoditi mjere prevencije.
S tim u vezi JU CROPS pored svoje primarne djelatnosti itekako posvećuje pažnju preventivnim aktivnostima i rado se odaziva na pozive naših osnovnih i srednjih škola na području TK.
Prevencija ovisnosti podrazumijeva provođenje aktivnosti koje podstiču lične, kao i resurse društvenog i institucionalnog okruženja. Prevencija ovisnosti je fokusirana na dva cilja: unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti. Kada govorimo o prevenciji, onda razlikujemo: univerzalnu, selektivnu i indiciranu prevenciju.

Univerzalna prevencija nastoji spriječiti nastanak ovisnosti poboljšavanjem uslova života i jačanjem ličnosti. Fokusirana je na cjelokupnu populaciju i nastoji na strukturalnom (politika, medijske kampanje, institucije, infrastruktura) i individualnom (socijalno učenje, odgajanje, osjetljivost) nivou podsticati zaštitne faktore. Njena perspektiva je dugoročna.

Selektivna prevencija se bavi najranijim mogućim otkrivanjem bioloških, psiholoških i socijalnih rizičnih faktora i nastoji ih spriječiti. Primjenjuje se na lica koja su zdrava, ali u njihovim životima postoje rizični faktori čiji uticaj može dovesti do razvoja ovisnosti u budućnosti. Naprimjer: djeca u porodicama u kojima postoji problem ovisnosti o alkoholu.

Indicirana prevencija podrazumijeva mjere koje su usmjerene na pojedince koji imaju rizična ponašanja, ali (još) nisu zadovoljeni dijagnostički kriteriji za ovisnost. Primjer takve ciljne grupe su mladi koji konzumiraju alkohol vikendom u velikim količinama.

0 0