Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta vjeroučitelja sa područja Brčko distrikta JU CROPS

 

26.01.2024 14:45
Slika
 
Dana 22.01.2024 godine JU CROPS posjetili su vjeroučitelji sa područja Brčko distrikta s ciljem buduće saradnje i preventivnih aktivnosti na području Brčko distrikta u osnovnim i srednjim školama.
Direktor JU CROPS Mevludin Joldić upoznao je goste sa programom rada i aktivnostima koje se provode tokom čitave godine u rehabilitacionom procesu korisnika.
JU CROPS pored procesa rehabilitacije korisnika koji su u dugogodišnjem problemu ovisnosti veliku pažnju posvećuje preventivnim aktivnostima s obzirom da zloupotreba droga i ovisnost o drogama predstavljaju jedan od ozbiljnih drštvenih i zdravstvenih problema sa kojima se susrećemo u današnjem vremenu. U prilog tome govori i činjenica da prema podacima WHO preko 200 miliona ljudi u svijetu zloupotrebljava ili je zavisno od neke psihoaktivne supstance što samo po sebi govori da upotreba odnosno zloupotreba droga ima pandemijski karakter.
Prevencija ovisnostio kao jedan od svojih ciljeva ima stvaranje uslova koji će omogućiti i podstaknuti mlade ljude da se formiraju kao stabilne individue sa formiranim i učvršćenim prosocijalnim oblicima ponašanja.Iz tih razloga  ako uzmemo u obzir da uživanje droge dovodi do ozbiljnih zdravstvenih i psihičkih promjena i do izrazito promijenjenog ponašanja koje je podređeno nabavci droge i ovisničkom stilu življenja, a vrlo često i u sukobu sa zakonom, dolazimo do spoznaja da je prevencija ovisnosti ključan faktor u borbi protiv ovisnoti, te da je uvijek " bolje spriječiti nego liječiti ".
Tokom posjete i radnog sastanka gosti su izrazili zahvalnost na gostoprimstvu uz nadu da će dogovorene aktivnosti uspjeti da se realizuju u što kraćem roku kako bi što više naše omladine bilo na vrijeme obuhvaćeno prevencijom bolesti ovisnosti.
0 0