Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta predstavnika Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

26. juni Međunarodni dan borbe protiv bolesti ovisnosti

22.06.2022 15:52
Slika
 

Na poziv JU CROPS, Smoluća koji je uputio direktor ustanove, gosp. Mevludin Joldić, upriličena je posjeta predstavnika JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, direktorice Zavoda, Doc. dr med sci. Rasema Okić sa saradnicima,  u srijedu, 22. juna 2022. godine, s ciljem poboljšanja dosadašnje dugogodišnje saradnje kroz potpisane  Protokole o saradnji.

U atmosferi ugodnog druženja, razgovarano je o rezultatima stručne saradnje, problemima sa kojima se susreću te smjernicam dalje saradnje koja je neophodna kako bi se unaprijedio rehabilitacijski proces korisnika koji dolaze na program rehabilitacije upućeni iz Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti. 

Glavni smisao koji saradnja ove dvije ustanove ima, sadržan je u  postizanju dugoročne apstinencije korisnika, poboljšanja kvaliteta  njihovog života i života njihovih porodica te dobiti za društvenu zajednicu, koja se mjeri višestrukim profitom, naspram štete koja nastaje izostankom liječenja i rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

U obilasku ustanove, koji je uslijedio nakon sastanka,predstavnici Zavoda su se sreli sa korisnicima koji su upućeni  sa liječenja u Zavodu, a koji nisu krili zadovoljstvo zbog posjete i šanse na novi život koju su dobili dolasko u JU CROPS.

Osnovni  koncept izuzetno kompleksnog tretmana ovisnika,obavezno podrazumijeva ozbiljan multidisciplinarni pristup, od prve  faze medicinskog tretmana do krajnjih faza rehabilitacije i resocijalizacije u terapijskim zajednicama.On treba da bude izbor svakog ovisnika, jer se time omogućava njegov dugoročni oporavak, pri čemu je svakako  neophodna podrška cjelokupnog sistema od lokalnog do državnog nivoa, kako bi se stvorili uslovi za potpunu reintegraciju u društvenu zajednicu kroz programe podrške zapošljavanja ove populacije nakon povratka sa procesa liječenja i rehabilitacije.

 

0 0