Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta predstavnika JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona

26.juni, Međunarodni dan borbe protiv bolesti ovisnosti

25.06.2021 22:34
Slika
 
Dana 25.06.2021. godine JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama posjetili su predstavnici JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.
Povod dolaska predstavnika navedenog zavoda u sastavu :
Mr. sci. med. Hassan dr. Awad, spec. neuropsihijatar; Eduard Ubiparip, soc. radnik; Adila Softić, dipl. psiholog, psihoterapeut CTA; Eldina Selimović-Džano, mag. iur.; dipl. soc. pedagog
bio je 26. juni, Međunarodni dan borbe protiv bolesti ovisnosti,razmjena pozitivnih praksi,iskustava, buduće saradnje kao i obilazak korisnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji se nalaze na procesu rehabilitacije.
Tokom posjete iskazano je obostrano i dugogodišnje zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji te je donešen zajednički stav da zloupotreba droga i ovisnost o drogama predstavlja globalni problem koji zahtijeva provođenje savremenih, kompleksnih programa prevencije, edukacije, ranog liječenja i otkrivanja ovisnika, rehabilitacije, resocijalizacije, uz potporu i doprinos svih relevantnih institucija koje se bave ovom problematikom.
0 0