Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta predstavnika JU Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti ZE-DO kantona

 

14.06.2024 11:33
Slika
 

povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, predstavnici JU Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti ZE-DO kantona  dana 11.06.2024. godine posjetili su JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Trenutno u procesu rehabilitacije  smješteno je pet korisnika iz ZE – DO kantona. Predstavnici Zavoda tokom posjete su dali podršku i obavili razgovore sa korisnicima.

Tokom službenog dijela sa gostima je  razgovarano  o upućenoj inicijativi Zavoda o otvaranju ženskog odjela za ovisnice shodno ukazanoj potrebi. U toku je izrada strateških dokumenata i aktivno se radi na ovoj zahtjevnoj, ali jako važnoj aktivnosti u segmentu rehabilitacije i resocijalizacije žena ovisnica.

Također, tokom posjete iskazano je obostrano i dugogodišnje zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji kao i otvorenost za sve buduće aktivnosti. Donesen je zajednički stav da zloupotreba droga i ovisnost o drogama predstavlja globalni problem koji zahtijeva potporu i doprinos svih relevantnih institucija koje se bave ovom problematikom.

Ovim putem u ime JU CROPS zahvaljujemo se predstavnicima Zavoda na posjeti i ugodnom druženju.

0 0