Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta predstavnika Centra za ranu intervenciju "Mali svijet"

 

11.02.2021 09:46
Slika
 
Dana 08.02.2021. godine predstavnici Centra za ranu intervenciju "Mali svijet" uzvratili su posjetu JU Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj.
Ova posjeta predstavlja nastavak započete saradnje, međusobne podrške i razmjene iskustava posebno kada je u pitanju  Neurofeedback terapijska metoda sa kojom naši gosti imaju velika pozitivna iskustva u radu sa svojim korisnicima.
Neurofeedback suport terapijska metoda pomaže korisniku da poveća svijest o unutrašnjim stanjima omogućujući mozgu da svjedoči vlastitoj EEG aktivnosti.
Na taj način potiče proces samoregulacije, kao osnova boljem funkcionisanju što bi našim korisnicima omogućilo lakšu adaptaciju, te uspješniju rehabilitaciju jer pored problema ovisnosti to su osobe sa vrlo često razvijenim disfunkcionalnim obrascima ponašanja.
Cilj primjene Neurofeedback metode je pružiti priliku živčanom sistemu za umirivanjem, te lakšu i ostvarivu uspostavu novih funkcionalnijih obrazaca.
0 0