Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta predstavnika JU CROPS Osnovnoj školi "Lukavac grad"

Radionica prevencije zloupotrebe PAS

21.10.2020 15:24
Slika
 
Dana 21.10.2020. godine, volonteri Crvenog križa TK i predstavnici JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj, učenicima VIII-2 i IX-2 razreda, održali su  predavanje na temu "Prevencija zlouporabe psihoaktivnih supstanci kod mladih osoba".
Danas je sve više osoba koje pomoću psihoaktivnih supstanci pokušavaju riješiti svoje životne i druge probleme.
Zloupotreba droge je raširena na sve društvene grupe i slojeve, a starosna granica među ovisnicima je sve niža.
Sve više se širi broj korisnika koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance pa je ovisnost postala kako zdravstveni tako i društveni problem.
Iz tih razloga preventivne aktivnosti predstavljaju važan segment rada i djelovanja JU CROPS Smoluća jer edukacija mladih ljudi o štetnosti upotrebe i zloupotrebe PAS-a predstavljaju jedan od prvih "bedema" u borbi protiv ove bolesti koja svakim danom uzima sve više i više naše omladine.
0 0