Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta profesora i učenika Medicinske škole u Zenici

Prevencija bolesti ovisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

17.10.2021 10:03
Slika
 

Učenici i profesori Medicinske škole u Zenici  članovi sekcije “Promocija zdravlja” i “Psiholoska sekcija”, dana 16.10.2021. godine posjetili su Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama(CROPS) u Lukavcu.
Cilj posjete bio je da se učenici upoznaju sa posljedicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci ali i drugih vrsta ovisnosti.
Također, učenicima su se obratili i sami korisnici Centra koji su ispričali svoje životne priče (pakao kroz koji su prosli u svijetu droge) gdje su učenici aktivno sudjelovali i postavljali interesantna pitanja. Nakon predavanja učenici i profesori su  obišli Centar i imali priliku da vide sve ono čime se ovaj Centar bavi i da provedu vrijeme  sa korisnicima. 
Kroz razgovor i anketne upitnike sa učenicima saznali smo da značajan broj posjećuje nargila barove i konzumira nargile  tzv. " šiše". Činjenica je da se sve više ovakvih barova otvara pored samih škola pa učenici imaju priliku konzumirati ovu " drogu " od ujutru do navečer ali nisu dovoljno osviješćeni koliko je štetna za zdravlje, naročito jer se nalaze u razvojnom dobu i može dovesti do ovisnosti ako se uzima intezivno.
Od samog osnivanja i u toku svojih redovnih aktivnosti Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama aktivno učestvuje u različitim programima prevencije i posebnu pažnju posvećuje edukaciji mladih ljudi o štetnosti upotrebe PAS-a, jer prevencija predstavlja prvu i najvažniju stepenicu  borbe protiv ovisnosti.

Posebno treba imati na umu da taj, opasan i kratak put - put u ovisnost, započinje prvom dozom...

 

0 0