Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta hafiza,imama džamije Blatuša Sulejmana ef. Rafuna sa prjateljima

 

25.01.2022 11:43
Slika
 
Dana 25.01.2022. godine imam i hafiz džamije Blatuša Sulejman ef. Rafun sa prjateljima posjetio je JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.
U sklopu posjete i druženja hafiz je korisnicima Centra održao i veoma interesantno predavanje.
Terapeutski program koji se nudi korisnicima  podrazumijeva organiziranu plansku i sistematski kontinuiranu primjenu terapija i to duhovnu terapiju, psihološku, radnookupacionu i terapiju slobodnih i sportskih aktivnosti.
 
Oblik duhovnosti koji je prisutan je posebnost koja ga izdvaja u odnosu na druge terapijske zajednice.
– Duhovna terapija je dala velike rezultate u radu ove ustanove i pokazala se vrlo opravdanom. Nažalost, veliki broj naših korisnika u svom životu nije prošao i nije imao bilo kakve veze sa duhovnošću. Duhovnost je nešto što je dio nas i našeg bića. Prakticiranje vjere dovodi do psihofizičke relaksacije i disciplinira čovjeka te ga oslobađa napetosti, anksioznosti, fobije i depresije. Čovjek nije samo tijelo ili samo duša i potrebna je ta ravnoteža. Problemi nastaju kada se ta ravnoteža poremeti.
Vjera u Boga daje čovjeku osjećaj mira, sigurnosti i pouzdanja, vjera u Boga znači i pouzdanje u samoga sebe, da će se u životu uspjeti i da će se lakše sa iskušenjima nositi.
– Želimo da naši štićenici upoznaju i nauče principe vjere i da prema njima organiziraju svoj život i da izgrade pozitivne moralne i zdrave stilove života. Kod bivših ovisnika duhovnost je kreirala nove moralne principe i definitivno ih opredjelila za drugačiji način života.
“Klanjam namaz i osjećam da me čisti kao četka od mojih prljavih ovisničkih misli”, je jedna od izjava naših korisnika ili “Upoznavanje sa vjerom i moj ulazak u vjeru je nešto najljepše što mi se desilo u životu”. 

Problem ovisnosti i oporavak je težak zadatak, a rezultati se mogu vidjeti tek nakon dužeg vremena.
– Iz tog razloga je preporuka za odlučnost i istrajnost u odluke dolaska u Centar, kako bi na kraju bio postignut uspjeh. Korisnici Centra koji se odluče da provedu vrijeme u Centru i završe program, Centar doživljavaju kao svoju kuću, drugi dom, prostor gdje se osjećaju sigurni.
Jedan od problema sa kojima se suočavaju  jeste i izgubljeno povjerenje porodice i zajednice u kojoj su boravili.
Kada  napuste Centar nastoje povratiti izgubljeno povjerenje, a zajednica iz koje korisnici dolaze se sve više uključuje kroz davanje prilike kroz razne vidove angažmana, zaposlenja mladim ljudima koji žele započeti novi život, što je od velikog značaja za uspjeh.
 
0 0