Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Održane radionice za učenike osmih i devetih razreda u JU Osnovna škola „Lukavac grad“

 

22.12.2023 11:48
Slika
 

U mjesecu decembru održane su četiri radionice za učenike osmih i devetih razreda u JU Osnovna škola „Lukavac grad“.

Tokom trajanja radionica predstavnici JU CROPS su prezentirali program Centra i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju u svom radu. Posebna pažnja je skrenuta na faktore rizika u nastanku ovisničkog ponašanja i o velikoj štetnosti ulaska u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti.

Broj konzumenata droge raste iz godine u godinu kako u svijetu, tako i u našoj zemlji.

Sve su veće mogućnosti da se naša omladina nađe u društvu u kojem će im netko ponuditi „travu“, ili barem pobuditi u njima znatiželju. Ali, bezazlena znatiželja može biti pogrešan korak koji može završiti u ovisnosti i zato je pravi odgovor: „Hvala, ne bih“. Konačna je odluka na njima, međutim za donošenje ispravne odluke dobro je baratati činjenicama i informacijama, ali i saznati iskustva onih koji su prošli put ovisnosti.

Svaki početak, ma kako se bezazlenim i bezopasnim činio, može završiti tragično.

Zbog toga JU CROPS posebnu pažnju posvećuje prevenciji i edukaciji naše omladine o štetnosti zloupotrebe PAS-a jer prevencija predstavlja prvu i najvažniju stepenicu u vječitoj borbi dobra i zla, borba protiv ovisnosti ustvari predstavlja borbu za slobodu...

U toj borbi itekako im pomažu korisnici Centra, bivši ovisnici, apstinetni koji jednom " živom riječju " prenose svoja životna iskustva koja su preživjeli u tom začaranom paklu droge.

0 0