Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Održane AVP radionice u JU CROPS

Program alternative nasilnoj komunikaciji (Alternatives to Violence Project)

17.01.2023 09:05
Slika
 

U periodu od 4. do 6. januara uspješno je realizirana edukacija iz osnovnog seminara AVP-a (Projekat alternative nasilju) u prostorijama JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj.

16 korisnika Centra je imalo priliku učestvovati u edukaciji u trajanju od 16 sati pod vodstvom AVP trenera Amira Hodžića, Rijada Šestana i Anele Osmić.

AVP je iskustveni program koji ljudima nudi priliku da se promjene i steknu uvide u svoj način komunikacije sa drugima.

Misija programa alternative nasilju je orijentisana na osnaživanje i pomoć ljudima na ličnom razvoju i promjeni, da uče nenasilne vidove komunikacije kroz prvenstveno učenje potvrđivanja sebe, poštivanja drugih, izgradnje timova, saradnje i povjerenja. Temelji se i razvija iz stvarnog životnog iskustva sudionika potičući svakog sudionika na pozitivno mijenjanje samog sebe i svijeta.

 U toku trodnevne edukacije korisnici su kroz iskustvene radionice imali priliku kroz određene vježbe raditi na izgradnji samopoštovanja i povjerenja, na vještinama komunikacije, na međusobnoj saradnji, te na kreativnom rješavanju sukoba nenasilnim putem u svakodnevnom životu.

Po završetku trodnevne edukacije svim korisnicima su dodjeljeni certifikati o ospješno završenoj edukaciji osnovnog seminara Projekta alternative nasilju.

0 0