Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Održan kurs informatike i obuke korisnika JU CROPS

 

01.12.2022 11:37
Slika
 

U saradnji sa Crvenim Križom Tuzlanskog kantona dana 28.11.2022 i 30.11.2022 održani su kursevi računara za korisnike JU CROPS koji se trenutno nalaze na procesu rehabilitacije u ukupnom trajanju od 8 sati.

Obuku je pohađalo šesnaest korisnika i tri uposlenika. Nakon završene obuke svi korisnici su uspješno položili praktični dio ispita te su im dodijeljeni certifikati od strane Direktora JU CROPS Mevludina Joldića i edukatora Damira Turkića profesora informatike.

Jedan od osnovnih zadataka Centra je ostvarivanje rehabilitacijske funkcije i pružanje pomoći licima ovisnim o psihoaktivnim supstancama.

Cilj Centra je potpuna rehabilitacija ovisnika o psihoaktivnim supstancama koja podrazumijeva usvajanje moralnih vrijednosti i formiranja zdrave ličnosti, te njihovu .

Sticanje novih znanja, vještina i kompetencija tokom rehabilitacijskog procesa u Centru je sigurno put koji će im pomoći u procesu opravka i uključivanja u normalne životne i druge tokove.

Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo Crvenom Križu Tk kao dugogodišnjem partneru koji je prepoznao potrebu naših korisnika za informatičkim obrazovanjem i i zajedničkim aktivnostima na realizaciji projekta.

 

0 0