Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Međunarodna sedmica mozga

 

23.03.2022 13:10
Slika
 
S ciljem da se široj javnosti, prije svega mladima, skrene pažnja na bitnost mozga i očuvanje njegovog zdravlja, na Filozofskom fakultetu u Banjaluci od 14. do 20. marta održavana su svakodnevna edukativna predavanja i radionice u okviru "Sedmice mozga".
S tim u vezi dana 18.03.2022. uposlenici JU CROPS učestvovali su na edukativnom predavanju o neurofeedback znanstvenoj metodi koje je održala psiholog Ankica Baković u saradnji sa prof. dr. Svetlanom Borojević. Ova edukativna predavanja od strane stručnih profesionalaca koji imaju dugogodišnju praksu u svom radu predstavljaju važan izvor informacija i edukacije s obzirom da je JU CROPS u završnoj fazi nabavke neurofeedback aparata koji će zasigurno podići kvalitet rada i sadržaja koji se nudi našim korisnicima.
Neurofeedback aparat koristi snagu savremene tehnologije kako bi uhvatio i analizirao aktivnosti moždanih valova pacijenta i pretvorio ih u korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Koristeći neinvanzivne tehnike EEG-a za mjerenje moždanih valova, pomoću NF-a, mozak se može „vidjeti u ogledalu“. S tim informacijama, on može uspostaviti ponovnu bolju regulaciju s ciljem poboljšanja svog funkcionisanja.
Nakon predavanja uposlenici JU CROPS su iskoristili priliku i posjetili Terapijsku zajednicu Marjanovac sa kojom imamo uspješnu saradnju dugi niz godina, te su razmjenjena pozitivna iskustva u radu sa ovisnicima i načelno dogovorene zajedničke aktivnosti u budućnosti s ciljem unapređenja rada ove dvije institucije.
0 0