Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Obavjestenje za kandidate u konkursnoj proceduri

 

08.09.2022 08:50
Slika
 
Obavještavaju se kandidati u konkursnoj proceduri za upražnjeno radno mjesto Socijalni radnik da će se pismeni i usmeni dio ispita održati dana 14.09.2022. godine u 09h u prostorijama JU CROPS.

Sa kandidatima za upražnjeno radno mjesto medicinski tehničar obavit će se intervju dana 14.09.2022. u 10h u prostorijama JU CROPS.

U prilogu možete preuzeti materijale:
0 0