Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Javna rasprava o radnom tekstu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027.

 

18.12.2021 10:59
Slika
 
Javna rasprava o radnom tekstu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027. godina u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona okupila je danas relevantne ustanove i organizacije socijalne zaštite, udruženja građana, predstavnike resornih ministarstava, Vlade TK i Skupštine TK gdje su učešće uzeli i predstavnici JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Donošenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici predviđeno je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Prije pandemije na području TK bilježen je trend pada broja žrtava nasilja. Međutim, u vrijeme pandemije zabilježen je porast žrtava u 2020. godini za 24%. Prema evidencijama centara za socijalni rad sa područja TK evidentirano je 537 slučajeva gdje je bilo tema nasilje u porodici. Policijske uprave su izvršile prijave za 366 slučajeva gdje se inidicira nasilje a sudovi su izrekli 127 zaštitnih mjera, stoji u godišnjem izvještaju o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici.

Ispred JU CROPS prisutnima se obratila psiholog Anela Osmić pozivajući na otvorenu saradnju,
s obzirom iz iskustva da su korisnici Centra često osobe počinioci nasilja u porodici,a koji su i sami često bili žrtve nasilja u primarnoj porodici.Evidentno je da su počinioci vezani za upotrebu alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, te je ovo prilika za zajedničko djelovanje nadležnih institucija i uključivanje svih u rješavanje ovog rastućeg problema.
Od izuzetne važnosti jeste pravovremeno reagovanje a prema zakonskim propisima imamo obavezu da obezbijedimo mjere prevencije i podrške žrtvama nasilja jer postoje sankcije, ne samo za počinitelje, nego i za nadležne institucije.
0 0