Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Edukacija mladih Crvenog Križa TK

 

11.10.2023 11:01
Slika
 

U Kampu mladih Crvenog Križa TK koji je realizovan u periodu od 6. do 7. oktobra u kompleksu Hotel Muška voda u Kladnju održana je i radionica "NEovisnost" u okviru projekta "Reci Ne ovisnosti" podržanog od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Radionicu su održali predstavnici JU CROPS.

Tokom trajanja radionice prezentiran je program Centra i problemi sa kojima se svakodnevno suočava u svom radu. Posebna pažnja je skrenuta na faktore rizika u nastanku ovisničkog ponašanja i o velikoj štetnosti ulaska u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti.

Broj konzumenata droge raste iz godine u godinu kako u svijetu, tako i u našoj zemlji.

Sve su veće mogućnosti da se naša omladina nađe u društvu u kojem će im netko ponuditi „nešto“, ili barem probuditi u njima znatiželju. Ali, bezazlena znatiželja može biti pogrešan korak koji može završiti u ovisnosti i zato je pravi odgovor: „Hvala, ne bih“. Konačna je odluka na njima, međutim za donošenje ispravne odluke dobro je „baratati“ činjenicama i informacijama, ali i saznati iskustva onih koji su prošli put ovisnosti.

Svaki početak, ma kako se bezazlenim i bezopasnim činio, može završiti tragično.

Pored primarne djelatnosti rehabilitacije ovisnika o različitim psihoaktivnim supstancama, JU CROPS posebnu pažnju posvećuje prevenciji i edukaciji naše omladine o štetnosti zloupotrebe PAS-a jer prevencija predstavlja prvu i najvažniju stepenicu u borbi protiv zloupotrebe droga.

0 0