Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta JU CROPS Centru „Marjanovac“- centar za odvikavanje od ovisnosti.

Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

14.06.2019 12:42
Slika
 
Dana 12.06.2019. godine, predstavnici JU CROPS Smoluća, posjetili su Centar „Marjanovac“- centar za odvikavanje od ovisnosti.  Povod posjete jeste predstojeći Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti koji se u svijetu tradicionalno obilježava na dan 26.06. 
Cilj posjete bio je da se zajednički pošalje poruka javnosti na rastući problem zloupotrebe droga, da OVISNOST NEMA POSLJEDNJU RIJEČ NAD ŽIVOTOM NITI JEDNE OSOBE AKO ONA VJERUJE U POBJEDU, kao i da se obostrano razmijene dugogodišnja pozitivna iskustva u radu sa ovisnicima ove dvije terapijske zajednice koje već dugi niz godina imaju saradnju na jednom visokom nivou.
Tokom razgovora i druženja predlagano je organiziranje zajedničkih aktivnosti u pravcu unapređenja rada ovakvih ustanova, kroz nove programske sadržaje koji će biti u korak sa sve većim izazovima kada je u pitanju problematika i sveobuhvatna borba protiv bolesti ovisnosti.
Prema zvaničnim procjenama Ujedinjenih nacija,  procjenjuje se da 210 miliona ljudi koristi neku vrstu droge, a 27 milijuna je ovisno o njima.
Trebamo imati na umu da je zloupotreba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu.
Za populaciju mladih ljudi predstavlja najveći uzrok pobola i smrtnosti u razvijenim i zemljama u razvoju donoseći brojne posljedice poput raznih nesreća, poremećaja mentalnog zdravlja, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti te drugih zdravstvenih i socijalnih problema, poput nezaposlenosti, beskućništva, kriminala, nasilja i smrti. Posebnu opasnost predstavljaju zarazne bolesti hepatitis C i B, HIV, tuberkuloza itd.
0 0