Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Preventivne aktivnosti i projekti prevencije u mjesecu novembru

Tokom mjeseca novembra u saradnji sa Crvenim Križom TK realizirani su projekti prevencije ovisnosti po osnovnim i srednjim školama na području Općine Kalesija i Lukavac.

22.11.2019 10:35
Slika
 
Na području Općine Kalesija projektom su bile obuhvaćene dvije osnovne i jedna srednja škola : JU Osnovna škola Vukovije, JU Osnovna Škola  Memići, JU Mješovita srednja škola Kalesija, a na području Općine Lukavac tri osnovne škole : JU Osnovna škola Gnojnica Lukavac, JU Osnovna škola ''Lukavac Grad''  Lukavac, JU Osnovna škola "Lukavac Mjesto" Lukavac.
Radionice su održane za osme i devete razrede osnovnih škola te za završne razrede medicinskog smjera  u JU MSŠ Kalesija.
Cilj posjete je bio da se učenici zajedno sa svojim nastavnicima upoznaju sa posljedicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci ali i posljedicama drugih vrsta ovisnosti ( kockanje, video igre,mobiteli i dr. ) sa posebnim osvrtom na konzumaciju nargila s obzirom da se posljednjih godina  bilježe trendovi konzumacije nargile među mlađim generacijama.
O svojim iskustima sa drogama učenicima su govorili korisnici našega Centra koji su jednom „ živom riječju i primjerom“  prenijeli svoje teške životne priče.
Ovo je samo još jedna u nizu aktivnosti na prevenciji kojoj JU CROPS posvećuje posebnu pažnju, s obzirom da uživanje droge dovodi do ozbiljnih zdravstvenih i psihičkih promjena i do izrazito promijenjenog ponašanja koje je podređeno nabavci droge i ovisničkom stilu življenja, a vrlo često i u sukobu sa zakonom.
Edukacija mladih ljudi o štetnosti zloupotrebe PAS-a  i prevencija predstavljaju prvu i slobodno možemo kazati najvažniju stepenicu u borbi protiv ove pošasti koja svakim danom uzima sve više naše omladine. 
Također, moramo imati na umu da je uvijek " bolje i jeftinije spriječiti nego liječiti".
Ovom prilikom se posebno zahvaljujemo Crvenom Križu TK koji je aktivno učestvovao i profesionalno odradio svoj dio posla, te bio jedan od nosilaca ovog slobodno možemo kazati uspješno provedenog projekta prevencije ovisnosti i zloupotrebe PAS na Općinama Lukavac i Kalesija.
0 0