Posjeta načelnika općine Lukavac  i profesora  Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Javnu ustanovu Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća danas su posjetili načelnik općine Lukavac gospodin dr.sc.Edin Delić te profesori dr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić, dr.sc.Meliha Bijedić i gosp. Izen Hajdarević sa studentima Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Upriličen je radni sastanak sa direktorom JU CROPS, istaknuta je dobra saradnja i zajedničko učešće na projektima. Studenti su imali priliku da upoznaju rad Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kroz prezentaciju uposlenika Centra, a svoje priče ispričali su im i štićenici koji borave u Centru na rehabilitaciji, a zatim je organizovano druženje sa štićenicima i obilazak Centra.
0 0