Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS u posjeti JU CROPS

Radna posjeta predstavnika EMMAUSA

02.10.2019 07:04
Slika
 
Uposlenici nevladine humanitarne organizacije MFS - EMMAUS zajedno sa svojim korisnicima posjetili su Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj. 
Cilj posjete bio je nastavak jedne dobre saradnje koja je uspostavljena u prethodnom periodu te razmjena pozitivnih iskustava u radu s obzirom da se obje Institucije bave liječenjem, rehabilitacijom i resocijalizacijom osjetljivih kategorija stanovništva.Također, razgovarano je o zajedničkim projektima koji bi se mogli realizirati u bliskoj budućnosti.
Tokom posjete, radnog sastanka i obilaska Centra gosti su naročito bili zainteresovani za radno-okupacionu terapiju koja predstavlja važan segment u programu i rehabilitaciji naših korisnika.
Od poljoprivrednih djelatnosti u Centru su zastupljeni skoro svi vidovi poljoprivredne proizvodnje : 1. Ratarska proizvodnja ( kukuruz, krompir ) ; 2. Voćarska proizvodnja ( voćnjak, jagodnjak, malinjak ) ; 3. Povrtlarska proizvodnja ( crveni i bijeli luk, salata, paradajz,paprika,krastavci,kivano itd.)

Kao poseban segment povrtlarske proizvodnje jeste proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru - plastenička proizvodnja  (600 kvadrata).

0 0