Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Akcija čišćenja i uređenja okoline

Više cvijeća - manje smeća

15.04.2019 12:39
Slika
 
Dana 13.04.2019. godine JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u saradnji sa mjesnom zajednicom Šikulje - Prline organizirala je akciju čišćenja, kupljenja i odvoza smeća i rastinja na relaciji od mezarja Selište do Lukavačke rijeke.
Za sve učesnike bila je obezbijeđena hrana, rukavice, vreće i sva potrebna oprema kako bi ova akcija bila što uspješnija.
Posebno treba naglasiti da je i pored lošeg vremena odziv sugrađana bio veliki što govori o osvješćenosti i potrebi čuvanja naše životne okoline.
Izvanredan odaziv, ali i posebno zabrinjavajuća količina prikupljenog otpada pokazatelj su sve veće važnosti koju građani pridaju okolišu te snažna poruka da se ovakve akcije trebaju održavati češće na području cijele Općine, Kantona i Države.
U toku akcije skupljeno je i odveženo sedam traktorskih prikolica raznog smeća koje se godinama nakupljalo na lokalitetu mjesne zajednice Šikulje - Prline.
Samo iz jedne napuštene kuće i njenog dvorišta izvučeno je preko 500 kilograma raznog smeća. To je kuća koja je " prva na udaru " prolaznika i prvo što vide je smeće.Divlja odlagališta otpada i smeća predstavljaju naročito  veliku opasnost za okoliš, ponajprije zbog onečišćenja tla, zraka i vode te da direktno ili indirektno utiču na zdravlje ljudi i ostalih živih organizama, a ljeti su često i izvori požara.
Na kraju akcije uz ugodno druženje i roštilj svi učesnici ove plemenite akcije su poručili " više cvijeća - manje smeća ".

 

 

 

0 0