Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Učešće na Međunarodnoj konferenciji “Oporavak od ovisnosti – preokret u politikama i praksi”

 

18.12.2021 10:04
Slika
 

JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama učestvovala je u periodu 13.12.-14.12.2021. na stručnoj konferenciji   “Oporavak od ovisnosti – preokret u politikama i praksi 5”.

Konferencija se organizuje u sklopu implementacije regionalnog projekta „Biram Oporavak“ koji za cilj ima unapređenje pozicije koju u društvu imaju osobe pogođene problemom ovisnosti. Konferenciju je organizovalo udruženje Proslavi Oporavak iz Bosne i Hercegovine uz podršku WFAD-a (Svjetske Federacije protiv droga).

Cilj je bio okupiti stručnjake koji na direktan i indirektan način rade sa osobama koje su pogođene problemom ovisnosti, i predstaviti nova istraživanja, izazove i trendove na području zloupotrebe opojnih droga.

Također, kroz diskusije i radionice željelo se doprinijeti izgradnji i jačanju sistemskih rješenja koji bi mogli doprinijeti smanjenju osoba koje zbog stigme i marginalizacije ne mogu doseći stabilni oporavak.

Na konferenciji učesnici su imali priliku i da čuju rezultate najnovijeg istraživanja o stigmi među profesionalcima, strateškim prioritetima EU strategije za droge, postpenalnoj podršci kao prevenciji od recidiva, efikasnoj reintegraciji osoba u oporavku, preprekama i prednostima u procesu oporavka, kao i druge važne teme u oblasti politika vezanih za droge.

Stigma i marginalizacija od strane stručne i šire javnosti je problem koij je itekako aktuelan i vidljiv u isključivanju ove ciljne grupe iz gotov svih društvenih tokova i jedna od velikih prepreka u procesu opravka. 

 

 

 

0 0