Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Potpisan protokol o saradnji sa JU Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo

 

27.10.2022 13:58
Slika
 

Dana 20.10.2022.godine potpisan je Protokol o saradnji između JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) i JU Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo.

Tokom posjete razgovaralo se o uspostavljanju odnosa između ove dvije institucije kroz potpisivanje Protokola o stručnoj saradnji i razmjeni informacija, stručnog znanja i iskustava u oblasti prevencije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama što će doprinijeti unaprjeđenju profesionalnog okvira i kvaliteta usluga obje ustanove.
Zaključci koji su doneseni tokom sastanka su :

-Da je problem ovisnosti u BiH uveliko prisutan i da sve više direktno pogađa mlađu populaciju koja predstavlja osnov zdravog društva;

-Da ovisnost predstavlja hroničnu, progresivnu recidivirajuću bolest i za posljedicu ima ugrožavanje psihofizičkog zdravlja pojedinaca i destabilizaciju odnosa u porodici,osnovnoj ćeliji društva;

-Da je kao odgovor na ovaj društveni problem potreban širi multidisciplinarni pristup, te da sve institucije koje se bave ovim problemom trebaju djelovati zajedničkim snagama kako bi se pronašla sistemska rješenja za ovaj gorući problem u BiH društvu.

0 0