Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta JU CROPS institucijama u BPK Goražde i učešće na sajmu

 

16.10.2021 10:27
Slika
 

Dana 14. i 15. oktobra 2021. godine uposlenici JU CROPS boravili su u Bosanskopodrinjskom kantonu
(BPK) Goražde s ciljem promovisanja centra i uspostavljanja saradnje sa institucijama  na ovom području, te učešća na sajmu u okviru "Goraždanskih dana jabuke" sa radovima korisnika nastalih u okviru art terapije.
Prva institucija koja je posjećena bilo je Muftijstvo goraždansko na čelu sa muftijom Remzijom ef. Pitićem.
Tokom prijema, muftija Remzija ef. Pitić upoznao je uposlenike centra o historijatu Goražda i projektima koji su kandidirani i realizirani od strane muftijstva posljednjih sedam godina. Također, kao poklon direktoru centra Mevludinu Joldiću uručen je Povijesni atlas BiH.
Direktor Mevludin Joldić zahvalio se domaćinu na prijemu i istakao važnost podrške IZ u BiH koja nesebično pomaže i podržava rad centra. Također, domaćinu je uručen ručni rad sa motivom cvijeta srebrenice koji predstavlja nezvanični simbol genocida u Srebrenici.Bijela boja latica cvijeta predstavlja nevinost ili stradanje, zelena boja koja je u središtu cvijetu predstavlja nadu,a 11 latica simboliziraju 11. juli 1995 godine.
Drugi dan posjete obilježio je radni sastanak sa direktoricom JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ Medihom Jaraković Hodžić gdje se razgovaralo uspostavljanju odnosa između ove dvije institucije kroz potpisivanje Protokola o stručnoj saradnji i razmjeni informacija, stručnog znanja i iskustava u oblasti prevencije, liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim supstancama što će doprinijeti unaprjeđenju profesionalnog okvira i kvaliteta usluga obje ustanove.
Zaključci koji su doneseni tokom sastanka su :

  • Da je problem ovisnosti u BiH uveliko prisutan i da sve više direktno pogađa mlađu populaciju koja predstavlja osnov zdravog društva;
  • Da ovisnost predstavlja hroničnu, progresivnu recidivirajuću bolest i za posljedicu ima ugrožavanje psihofizičkog zdravlja pojedinaca i destabilizaciju odnosa u porodici,osnovnoj ćeliji društva;
  • Da je prevencija i rano otkrivanje od ključne važnosti u sprječavanju da se eksperimentisanje s različitim psihoaktivnim sredstvima, te druga rizična ponašanja pretvore u ovisnost;
  • Da za posljedicu ima devijantno ponašanje, maloljetničku delikvenciju, školsko i izvanškolsko nasilje i druge oblike neprihvatljivog ponašanja;
  • Da je kao odgovor na ovaj društveni problem potreban širi multidisciplinarni pristup, te da sve institucije koje se bave ovim problemom trebaju djelovati zajedničkim snagama kako bi se pronašla sistemska rješenja za ovaj gorući problem u BiH društvu.

 

0 0