Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

AVP-e u JU CROPS

 

07.01.2022 11:19
Slika
 

U periodu od 4. do 6. januara tekuće godine uspješno je realizirana edukacija iz osnovnog seminara AVP-a (Projekat alternative nasilju) u prostorijama JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj.

20 korisnika Centra je imalo priliku učestvovati u edukaciji u trajanju od 16 sati pod vodstvom AVP trenera Amira Hodžića, Rijada Šestana i Anele Osmić.

AVP radionice nastoje pomoći ljudima u ličnom rastu i promjeni, te imaju cilj poticanje pojedinca na preuzimanje odgovornosti za sebe i posljedice svog ponašanja.

 U toku trodnevne edukacije korisnici su kroz iskustvene radionice imali priliku kroz određene vježbe raditi na izgradnji samopoštovanja i povjerenja, na vještinama komunikacije, na međusobnoj saradnji, te na kreativnom rješavanju sukoba nenasilnim putem u svakodnevnom životu.

U realizaciji ove edukacije su učestvavali Mreža mladih Muftijstva tuzlanskog i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

Po završetku trodnevne edukacije svim korisnicima su dodjeljeni certifikati o ospješno završenoj edukaciji osnovnog seminara Projekta alternative nasilju od strane koordinatora Mreže mladih muftijstva tuzlanskog profesora Abdullaha Kape koji se obratio učesnicima i uputio prigodnu poruku.

Tim povodom direktor JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Mevludin Joldić je dodijelio zahvalnice trenerima i zahvalio muftijstvu tuzlanskom i koordinatoru Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog za ideju i realizaciju istaknutog projekta.

 

0 0