Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Aktivnosti u mjesecu novembru

U okviru svojih redovnih aktivnosti predstavnici Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama...

22.11.2018 17:47
Slika
 

U okviru svojih redovnih aktivnosti predstavnici JU "Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama" ( CROPS ) Smoluća posjetili su Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog Kantona i Zavod za bolesti ovisnosti Sarajevskog kantona. 

Cilj posjete bio je obići pacijente koji se nalaze na liječenju i detoksikaciji, upoznati ih sa programom koji nudi Centar te razgovarati sa predstavnicima navedenih Zavoda o daljem unapređenju rada i saradnje.
Prilikom posjete iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji i otvorenosti za sve buduće zajedničke aktivnosti.
K.R.
S.H.
0 0