Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radna posjeta Ju Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim sustancama ( JU CROPS ) Terapijskoj zajednici Kampus Kantona Sarajevo

Dogovoreno potpisivanje memoranduma o saradnji.

19.03.2019 08:57
Slika
Dana 14.03.2019. godine, predstavnici JU CROPS Smoluća,boravili su u zvaničnoj posjeti JU "Terapijska zajednica Kampus" Kantona Sarajevo, kojom prilikom su obostrano razmijenjena dugogodišnja iskustva
. Ovom prilikom predloženo je i potpisivanje memoranduma o saradnji, te organiziranje zajedničkih aktivnosti u pravcu unaprijeđenja rada ovakvih ustanova, kroz uvođenje novih programskih sadržaja i inovacija koje će biti u korak sa novim izazovima kada je u pitanju sveobuhvatna borba protiv bolesti ovisnosti.
U narednom periodu uslijedit će češći susreti ove dvije ustanove s ciljem organiziranja aktivnosti i u pogledu isticanja značaja terapijskih zajednica u lancu ustanova koje se bave tretmanom ovisnika, a dogovorene aktivnosti, koliko bude moguće, bit će održane na 26. Juni 2019. godine - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga.
Isti dan upriličena je i posjeta kulturno - edukativnom centru Konya u Sarajevu, gdje su predstavnici JU CROPS razgovarali sa Predsjednicom ovog udruženja o saradnji na polju edukacije naših uposlenika iz domena kreativnog izražavanja i pravljenja raznih rukotvorina, čime se primarno i bavi ovo udruženje. Stečena znanja, naši uposlenici bi prenosili na naše korisnike i time bi smo još više obogatili programski sadržaj art terapije koji je već duže vrijeme neizostavni segment u tretmanu ovisnika u našoj ustanovi.
I naravno, kazati i pohvaliti se da smo cijeli dan bili u Sarajevu, a da pri topme nismo osjetili mirise Baščaršije i da nismo obišli mezar i proučili Fatihu pred čistu dušu našeg prvog Predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovića, prosto je nemoguće.
0 0