Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Projekat rekonstrukcije i adaptacije plastenika

 

25.01.2019 11:16
Slika
Tokom mjeseca decembra 2018 godine u CROPS-u je izvršena rekonstrukcija i adaptacija plastenika veličine 600m2

i to četiri plastenika od 100m2 i jedan plastenik od 200m2. Nesebičnu podršku i pomoć u ovom projektu uz zajedničku kordinaciju sa Vakufskm direkcijom dao je donator  ITC d.o.o. Zenica.

Plastenička proizvodnja predstavlja važan segment radno-okupacione terapije u CROPS-u iz više razloga :

-navikava korisnika na život koji je ispunjen obavezama i radnim navikama koje su neophodne za stvaranje normalnih uslova za život, educiraju se na poslove koje nisu radili a koji će im biti primjenljivi i korisni nakon izlaska iz Centra i njihovog povratka u socijalnu sredinu odnosno radno i životno okruženje.  

Pored prethodno navedenog, plasteničkom proizvodnjom tokom čitave godine uzgajaju se različite kulture, osigurava veći prinos, bolji kvalitet i  obezbjeđuje potpuno prirodna i organska hrana za sve korisnike a što je veoma značajno za njihovo zdravlje i brži oporavak jer većina korisnika dolazi sa vidno narušenim zdravljem.

Direktor Mevludin Joldić zajedno sa saradnicima posjetio je ITC d.o.o. Zenica i tom prilikom je uručio zahvalnicu i ručni rad na bakru koji su uradili korisnici Centra u okviru svojih aktivnosti na art terapiji.

Istakao je kako je ovo veoma značajna donacija s obzirom da iz svojih kapaciteta Centar nije mogao  izdvojiti sredstva za navedenu adaptaciju i rekonstrukciju a koja je prijeko potrebna kako bi mogli i u narednom periodu nastaviti nesmetano proizvoditi zdravu i organsku hranu za svoje korisnike. Direktor Centra se zahvalio domaćinu na gostoprimstvu i nesebičnoj podršci u realizaciji ovog projekta uz moto Centra „ Tko spasi jedan ljudski život kao da je spasio cijelo čovječanstvo“.

0 0