Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Prevencija bolesti ovisnosti u JU OŠ "Bukinje"

 

30.04.2019 14:19
Slika
 

Dana 30.04.2019. godine održana je radionica i predavanje za učenike završnih razreda osnovne škole "Bukinje" na temu prevencija bolesti ovisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.
Ovo je samo još jedna u nizu aktivnosti na prevenciji kojoj JU CROPS posvećuje posebnu pažnju, s obzirom da uživanje droge dovodi do ozbiljnih zdravstvenih i psihičkih promjena i do izrazito promijenjenog ponašanja koje je podređeno nabavci droge i ovisničkom stilu življenja, a vrlo često i u sukobu sa zakonom.
Edukacija mladih ljudi o štetnosti zloupotrebe PAS-a  i prevencija predstavljaju prvu i slobodno možemo kazati najvažniju stepenicu u borbi protiv ove pošasti koja svakim danom uzima sve više naše omladine. 
Također, moramo imati na umu da je uvijek " bolje i jeftinije spriječiti nego liječiti".
Tokom druženja sa učenicima vrlo emotivna izlaganja imali su korisnici Centra koji su govorili o paklu kroz koji su prošli, o štetnosti droga i njihovom uticaju na život, ne samo osobe koja koristi opojne supstance nego i porodice i društva u cjelini.

Dogovoreni su i nastavci i novi oblici saradnje.

0 0