Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta prof.dr Mevludina Dizdarevića

 

04.02.2019 10:15
Slika
 

Dana 30.01.2019. JU CROPS posjetio je uvaženi prof. dr. Mevludin Dizdarević hafiz kur'ana čiju časnu titulu  je dobio 2003. godine.
Radi kao imam u Ensar džamiji u Zenici, na Islamskom pedagoškom fakultetu iz oblasti Islamska kultura i civilizacija radi kao  spoljni saradnik i uključen je u rad sa ovisnicima pri JU Zavod za liječenje bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona.

Tokom posjete i druženja sa uposlenicima i korisnicima Centra govorio je o svom prvom iskustvu u radu sa ovisnicima i predrasudama koje ljudi često imaju prema ovoj populaciji.

Jedan od motiva koje je istakao, a koji su prevagnuli da se radno angažuje kada je u pitanju ova populacija jeste Kur' anski ajet koji kaže „tko spasi jedan nedužan ljudski život kao da je spasio cijelo čovječanstvo“.

Vjera u Boga je garant ljudskog samopoštovanja i samopouzdanja, vjera u Boga znači da vjeruješ u samoga sebe.Bez samopouzdanja i samodostojanstva u ovom okrutnom i surovom životu čovjek je najčešće izložen mnogim ljudskim zlobama, pohlepama a kao rezultat toga čovjek pada, gubi se ili traži odgovor u alternativnim stvarnostima, PAS, alkoholu, kocki...
E zato nam treba vjera u Boga jer vjera u Boga znaci vjera u samoga sebe.

0 0