Naslov članka

Slika
Islamska zajednica u BiH, Muftijstvo tuzlansko u saradnji sa Vladom Federacije donirali su traktor sa priključcima JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj, za potrebe poljoprivrednih radova u okviru radno-okupacione terapije.
0 0