Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Posjeta premijera Vlade Tuzlanskog kantona g.Bege Gutića JU CROPS Smoluća

 

12.04.2017 08:37
Slika
 
Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona danas  je posjetila Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući, općina Lukavac. Razgovarano je o mogućnostima otvaranja ženskog  odjela  kao i nastavku  podrške Vlade TK radu centra. U centru trenutno boravi 15 štićenika, a  rehabilitacija traje godinu dana. Centar je 2004. godine osnovala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, a od 2013. godine je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona CROPS postao javna ustanova.

Posjeta premijera Vlade Tuzlanskog kantona

Slika
Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona danas  je posjetila Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući, općina Lukavac. Razgovarano je o mogućnostima otvaranja ženskog  odjela  kao i nastavku  podrške Vlade TK radu centra. U centru trenutno boravi 15 štićenika, a  rehabilitacija traje godinu dana. Centar je 2004. godine osnovala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, a od 2013. godine je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona CROPS postao javna ustanova.

Prilog RTVTK

0 0